Vrἀsja e rëndë në Suharekë, tre të akuzuar dënohen me 75 vjet burgim

Gjykata Themelore në Prizren ka shpallur aktgjykim dënues me 75 vjet burgim ndaj tre të akuzuarve për veprat penale vrasje e rëndë në bashkëkryerje, dhe shtytja në vrasje të rëndë. Gjykata bën të ditur se ka shpallur aktgjykim dënues, ndaj të akuzuarve: M.A., F.F., dhe R.B., për shkak se të njëjtit janë fajtorë.

Gjykata Themelore në Prizren ka shpallur aktgjykim dënues me 75 vjet burgim ndaj tre të akuzuarve për veprat penale vrasje e rëndë në bashkëkryerje, dhe shtytja në vrasje të rëndë. Gjykata bën të ditur se ka shpallur aktgjykim dënues, ndaj të akuzuarve: M.A., F.F., dhe R.B., për shkak se të njëjtit janë fajtorë.

“Me datë 6 tetor 2016, në fshatin Peqan Komuna e Suharekë, me dashje direkte të akuzuarit M.A., dhe F.F., ndëramrrin veprime me qëllimit të privimit nga jeta në mënyrë mizore apo dinake e të ndjerit A.B., duke qenë të shtytur nga e akuzuara R.B., (bashkëshortja e të ndjerit – e akuzuar në këtë rast), ditën kritike shfrytëzojnë situatën dhe nën kërcënimin e armës së zjarrit së pari e kanosin të dëmtuarit, e më pas ia lidhin duart viktimës A.B., ku edhe më pas ia lidhin edhe këmbët të ndjerit A.B., dhe largohet nga shtëpia më pas në mënyrë mizore dhe barbare me qëllim të shkaktimit të dhembjeve të mëdha fizike dhe psikike viktimës, e dërgojnë viktimën mbi varrezat e fshatit Studencan –në mal, dhe duke shfrytëzuar rrethanat se viktima ishte i lidhur dhe i pa mbrojtur e godasin me mjete të forta duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore në trupin e të ndjerit, të cilin më pas e hedh në një gropë dhe e mbulon me dhe, ashtu gjysmë të groposur pastaj ia vënë zjarrin”, thuhet në njoftim.

Më tej thuhet se Gjykata, në kuptim të Kodit Penal dhe Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit i gjykon: Të akuzuarin M.A., (për veprën penale vrasja e rëndë) me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 25 vjet (në të cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në parabrugim nga data 08.10.2016, e tutje).

 

 

Të akuzuarin F.F., (për veprën penale vrasja e rëndë) me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 25 (njëzetepesë) vite (në të cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në paraburgim prej 7 muajsh të mëhershme, dhe nga data 20.05.2019 e tutje)

Të akuzuarën R.B., (për veprën penale shtytja në vrasje të rëndë) me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 25 (njëzetepesë) vite (në të cilin dënim do ti llogaritet koha e kaluar në parabrugim nga data 08.11.2016, e tutje).

Pas shpalljes së aktgjykimit, gjyqtari i rastit ka njoftuar palët që brenda afatit ligjor të gjithë palët në procedurë do të pranojnë aktgjykimin e plotë në formë të shkruar dhe të arsyetuar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *