Të fundit për pagën mesatare, Sllovenia e para në rajon

Shkup, 26 mars – Paga mesatare në janar 2024 në Slloveni ishte 1,477 euro, ndërsa në Maqedoni ishte 643 euro. Në vendin e dytë është Kroacia me 1239 euro, në vendin e tretë është Mali i Zi me 819 euro dhe me dy euro më pak është Serbia, e cila është në vendin e katërt me pagë mesatare neto prej 817.7 euro. Paga mesatare në Bosnje dhe Hercegovinë është 679 euro.

Paga mesatare (bruto) e llogaritur për janarin 2024 në Serbi është 132,372 dinarë, ndërsa paga mesatare pa taksa dhe kontribute (neto) është 95,836 dinarë (817.7 euro sipas kursit mesatar të këmbimit të SBK më 25 mars 2024), tha Enti i Statistikave të Republikës.

Krahasuar me janarin 2023, paga mesatare neto e llogaritur për janarin 2024 është nominalisht më e lartë me 15.8 për qind dhe në fakt është më e lartë për 8.8%.

Paga mesatare bruto në Slloveni për janar 2024 është 2,317.82 euro. Është më e ulët se paga për muajin e kaluar – nominalisht 1,3%, dhe reale për 0,7%. Paga mesatare neto është 1,477.34 euro dhe është nominalisht më e ulët se paga për dhjetor 2023 për 3.4%, dhe reale për 2.8%.

Paga mesatare mujore neto e paguar për një punonjës në Kroaci për janar 2024 është 1,239 euro, një rritje nominale prej katër për qind dhe një rritje reale prej 4.4% që nga dhjetori 2023.

Paga mesatare (bruto) në janar 2024 në Mal të Zi është 1024 euro, ndërsa paga mesatare pa taksa dhe kontribute (neto) është 819 euro.

Paga mesatare mujore neto e paguar për një punonjës në Bosnje dhe Hercegovinë në janar është 1,328 marka të konvertueshme (679 euro) dhe është nominalisht më e lartë me 2.4% dhe reale me 2.2% krahasuar me muajin e kaluar. Paga mesatare mujore bruto e një punonjësi në Bosnjë dhe Hercegovinë për muajin janar është 2052 marka të konvertueshme, që tregon një rritje nominale prej 2.4% dhe paga mesatare reale është 2.2% më e lartë se dhjetori i vitit të kaluar.

Paga mesatare mujore neto e paguar për një të punësuar në Maqedoni në janar 2024 është 39.542 denarë (643 euro), që është 16,5% më shumë se në janar 2023, thuhet në njoftimin e Entit Shtetëror për Statistikë. Rritja është pasojë e rritjes së pagës mesatare mujore neto të punonjësve në sektorët e mëposhtëm: Administratë publike, mbrojtje, sigurime shoqërore të detyrueshme – 27.8%, ujësjellës kanalizime, menaxhim mbetjesh dhe rehabilitim – 19.2% dhe Bujqësi, pylltari dhe peshkimi – 19,1%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *