Refuzohet kërkesa që fleta e votimit të jetë në dy gjuhë në tërë vendin

Shkup, 11 prill – Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot ka përcaktuar pamjen e fletëvotimit për zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare.

Anëtari i KSHZ-së, Boris Kondarko ka theksuar se pasi fletëvotimi ka elemente të caktuara mbrojtëse, ajo pjesë e kësaj pike do të jetë e mbyllur për publikun.

Në pjesën e hapur të seancës duhet të informojmë publikun në përputhje me dispozitat e Ligjit Zgjedhor, të cilin do t’i citojmë siç e parashikon ligji dhe gjithçka që thuhet në ligj, si në çdo zgjedhje të deritanishme. do ta zbatojmë në pamje dhe në përmbajtje në fletëvotim. Megjithatë, duke qenë se fleta e votimit ka elemente të caktuara mbrojtjeje si në çdo zgjedhje, vetëm në pjesën që përmban ato mbrojtje të veçanta të integruara ose të fshehura në përmbajtjen e fletës së votimit, ajo pjesë e kësaj pike do të mbyllet për publikun në përputhje me dispozitat e Rregullores, për arsye sigurie, e cila është në interes të ligjshmërisë së procesit zgjedhor. Pra, publiku nuk ka dyshim se ne po bëjmë diçka me dyer të mbyllura, tha ai dhe shtoi:

-Në bazë të nenit 93, fleta e votimit shtypet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik. Emri i parashtruesit të listës, emri dhe mbiemri i kandidatit, përkatësisht i bartësit të listës, janë të shkruara në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik. Për pjesëtarët e komuniteteve, emri i parashtruesit të listës, emri dhe mbiemri i kandidatit ose bartësit të listës shkruhet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe në gjuhën dhe gjuhën dhe shkrimin e komunitetit të cilit i përkasin. Në komunat ku së paku 20 për qind e qytetarëve flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, fletëvotimet për zgjedhje shtypen përveç maqedonishtes dhe alfabetit të saj cirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin zyrtar që e përdorin qytetarët në atë komunë, tha Kondarko.

Ditmire Shehu, nënkryetare e KSHZ-së, propozoi që fletëvotimi në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të jetë dygjuhësh, por propozimi nuk u pranua.

-Sipas nenit 6 paragrafi 1 i Ligjit për përdorimin e gjuhëve, të gjithë qytetarët që përdorin së paku 20 për qind duhet të kenë mundësi të komunikojnë dhe procedurat e tyre në gjuhën që flasin. Dhe sipas listave të dorëzuara në KSHZ, kandidati Bujar Osmani e ka dorëzuar listën dygjuhëshe, prandaj propozoj që fletëvotimi në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të jetë dygjuhësh. Gjithashtu, në përputhje me nenin 23 paragrafi 5 të Ligjit për përdorimin e gjuhëve, ku shumë qartë thuhet se të gjitha ligjet që nuk përdoren në pjesën për përdorimin e gjuhëve nuk janë të harmonizuara me ligjin për përdorimin e gjuhëve. të gjuhëve, Ligji për përdorimin e gjuhëve është në fuqi. Në këtë pjesë nuk duhet të jetë në fuqi neni 93 paragrafi 4 i Kodit Zgjedhor, por është në fuqi neni 93 paragrafi 5 i Ligjit për përdorimin e gjuhëve, tha Shehu.

Pasi propozimi i Shehut nuk mori mbështetje nga anëtarët e KSHZ-së, ajo në një fjalim procedural theksoi se ajo që tha sot në seancë sipas Rregullores dhe Kodit Zgjedhor do të jetë në pjesën e vendimit si mendim i veçantë se ajo do t’u paraqesë shërbimeve për ta vënë si pjesë përbërëse të vendimit për paraqitjen e fletës së votimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *