Provimi i maturës shtetërore do të mbahet në ambiente të mëdha për më shumë siguri

Nisja e vitit shkollor për maturantët do të sjell një ndryshim radikal në mënyrën sesi do të zhvillohet provimi shtetëror i maturës. Në vend të klasave të zakonshme, maturantët do të përballeshin me provimin në ambiente më të mëdha, si salla dhe salla sportive të shkollave, ose në dhoma të tjera të mëdha shkollore. Kjo masë synon të sigurojë një ambient më të përshtatshëm për dhënien e provimit dhe të zvogëlojë rrezikun e shpërdorimit të informacionit gjatë provimit.

Qendra e provimeve ka bërë të ditur se ky ndryshim ka për qëllim garantimin e një provimi të pavarur dhe respektimin e rregullave të dhënies së provimit, duke shmangur shkeljet e rënda siç ndodhën në vitin e kaluar me kopjimin e përgjigjeve në aplikacionin Viber. Këto masa synojnë të sigurojnë një atmosferë të qetë dhe të drejtë për të gjithë maturantët, duke u dhënë atyre mundësinë për të treguar njohuritë e tyre me objektivitet.

Edhe pse disa shkolla mund të kenë sfida në disponimin e ambienteve të mjaftueshme për të gjithë maturantët, shumica e tyre janë raportuar të ketë dhoma të mjaftueshme për të organizuar provimin në mënyrë efikase. Për shkollat që nuk kanë dhoma të mjaftueshme, është planifikuar që maturantët të jepen provimin në shkolla të tjera, duke siguruar që kushtet për dhënien e provimit të jenë të garantuara për të gjithë.

Në lidhje me propozimet për futjen e bllokuesve të sinjalit celular, autoritetet kanë shprehur qëndrimin e tyre për një qëndrim korrekt dhe për zbatimin e rregullave. Megjithëse nuk është vendimi i tyre për të vendosur bllokues, ata besojnë se një masë e tillë do të ndihmonte në parandalimin e shpërdorimit të celularëve gjatë provimit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *