Pendarovski nënshkroi Ligjin për shërbime audio dhe audiovizuale, kufizohen mjetet që mund të shpenzohen gjatë fushatës

Presidenti Stevo Pendarovksi sot e nënshkroi Dekretin për shpallje të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për shërbime audio dhe audiovizuale mediatike.

Siç informuan nga Kabineti i presidentit Pendarovski, në Ligj, në mënyrë të qartë është definuar çka paraqet fushata shtetërore e interesit publik, në nivel shtetëror apo lokal. Ndryshimet e Ligjit e limitojnë buxhetin, përkatësisht lartësinë e mjeteve të cilat nga buxheti shtetëror do të mund të shpenzohen për fushata në nivel shtetëror apo lokal.
“Ligji parasheh procedurë, në të cilën rol qendror ka komisioni i cili është i përbërë nga përfaqësues të partive politike edhe nga pushteti edhe nga opozita, në bazë pariteti. Në Ligj saktësohen kriteret sipas të cilave mund të konkurrojnë radiodifuzerët, ndërsa qartë është definuar edhe procedura për zgjedhje të radiodifuzerit në të cilat do të shfaqen fushata në nivel shtetëror apo lokal. Kjo do të thotë se, për dallim nga më parë kur Qeveria e kryesuar nga VMRO-DPMNE në mënyrë arbitrare vendoste kujt sa para do t’i japë, tani saktësisht është rregulluar se si mediumet dhe sa mjete dp të marrin për fushata në nivel shtetëror apo lokal”, thuhet në kumtesë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *