MESAZHI I MUFTIUT, H. SABAHUDIN EF. ZENDELI PËR MUAJIN E RAMAZANIT 2024/1445 H.

Të nderuar besimtarë!

Në prag e kemi muajin e shenjtë të Ramazanit, periudhën e shtimit të bekimeve dhe mëshirës së Zotit për besimtarët e tij.
Pemën që e mbollëm në Rexheb dhe e ujitëm gjatë muajit Shaban, tani është koha ta vjelim në këtë muaj.
Në detin e madh të përpjekjeve dhe sfidave, në krizat e mëdha që përjeton sot individi në përcaktimin e tij mes së mirës dhe të keqes, në këto kohë të dinamizmit të shtuar të jetës dhe hapjes së horizonteve dhe mundësive, Muaji i Ramazanit i vjen muslimanit si një zgjidhje ideale e të gjitha mjegullirave të qenies dhe qetësues i valëve të furishme të brendësisë së tij.
Ramazani është muaji që ushqen njeriun në të gjitha format e ekzistencës së tij.
Nëpërmjet agjërimit dhe faljes gjatë natës, neglizhon pjesërisht anën materiale të njeriut për ta shtuar fokusin në anën shpirtërore të tij, por duke mos e anashkaluar atë plotësisht
duke ia lejuar pas iftarit sendet që gjatë ditës i kishte të ndaluara. Trajton me kujdes edhe aspektin intelektual duke e specifikuar këtë muaj si muaj të shpalljes së Kur’anit, leximit dhe mësimit tij, por trajton gjithashtu edhe aspektin emocional brenda njeriut nëpërmjet zhvillimit të emocioneve si empatia me ata që janë të privuar, solidariteti nëpërmjet sadekatul fitrit dhe zeqatit dhe ndjenja e falënderimit për mirësitë që i gëzojmë gjatë njëmbedhjetë muajve të tjerë.
Forma e trajtimit të këtyre katër komponentave të qenies sonë përkufizon kuptimin e vërtetë të devotshmërisë që kërkohet prej nesh nga All-llahu Fuqiplotë kur thotë:
“O besimdrejtë, ju është bërë juve obligim agjërimi, ashtu siç ishte obligim për ata që ishin para jush, me qëllim që të bëheni të devotshëm.” (El-Bekare, 183)

Të shtrenjtë besimtarë!

Kjo është esenca e devotshmërisë që kërkohet prej nesh – zhvillimi ynë në një kuptim gjithëpërfshirës. Përvetësimi i drejtë i këtij koncepti gjatë këtij muaji është qëllimi kryesor i ligjësimit të adhurimeve të Ramazanit.
Andaj, le të shërbejë ky muaj si udhëzues i qartë për formën si duhet trajtuar qenien tonë, në tërësinë e saj, që të kënaqim Krijuesin, duke i shërbyer tjetrit nëpërmjet përmirësimit të vetes – kësisoj duke arritur devotshmërinë.

Ju qoftë përhajr Ramazani, muaji i devotshmërisë!
Sjelltë ky muaj paqe, udhëzim e prehje për ju dhe të dashurit tuaj!
All-llahu ua pranoftë agjërimin dhe të gjitha adhurimet!

————

GOSTİVAR MÜFTÜSÜNÜN, H. SABAHUDİN EF. ZENDELİ, RAMAZAN-I ŞERİF MESAJI 2024/1445 H.

Değerli Müminler!
11 ay boyunca hasretle beklediğimiz Ramazan Ayı’na adım atıyoruz.
Bu dönemde Rab’bin rahmet ve bereketi müminlere bolca ihsan olur.
Receb ayında ekilen ve Şaban ayında yeşeren ağac şimdi bu ayda meyvelerini verme dönemidir.
Ramazan ayı insanların kendilerini, kişisel hayatlarını, sosyal sorunlarını, ve ilişkilerini geliştirdikleri ve düzelttikleri aydır.
Bakara suresi’nde 183’ncü ayette Allah buyuruyor ki: “Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, sizlere de oruç yazıldı, umulur ki korunursunuz” –
Oruç insanlar için sadece bir ibadet olarak verilmedi. Bu ibadet sayesinde takvanın en üst seviyesine ulaşan kullar, Allahın rahmetine ve mükafatlarına nail olurlar.
11 ayın Sultanı insanları ruhsal anlamda geliştirmesiyle beraber zihinsel yönü de dikkate alır. Ayrıca, duygusal yönü geliştirerek, dezavantajlı olanlarla empati yapma, zekat ve sadaka aracılığıyla dayanışma sağlar.
Bu şekilde diğer 11 ay boyunca sahip olduğumuz nimetlere şükretme duygusunu içsel olarak geliştirir.
Bu kutsal ayı özel kılan şey sadece oruç ibadeti değil, bu ay Allahın kelamı olan Kur’an’ı Kerim’in nazil oluduğu okunduğu ve öğretildiği aydır.
Bu sayede Yüce Allaha daha sıkı bir bağ ile yönelmemizi ve daha çok zikretmemizi sağlar.

Sevgili Müminler!
Ramazan ayı insanlar için açık bir rehber olarak verilmiştir. Bu ay boyunca Yaratıcımızı razı ederek, kendimizi geliştirerek, başkalarına hizmet ederek takvalı bir hayat yaşamaya öğreniyoruz.
Her bir ibadetin her bir dua’nın her bir güzel amelin ecri 7’den 70’e kadar karşılığı olduğu bu ayda, sağlıkla, huzurla ve huşuyla dolu geçirmemiz nasip olsun.
Ramazan ayımız mübarek olsun!
Bu ay size, sevdiklerinize huzur, getirsin!
Allah orucunuzu ve tüm ibadetlerinizi kabul eylesin!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *