Këto zgjedhje do të mund të votohet edhe me dokumente me afat të skaduar

Sipas dispozitës kalimtare të ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, e cila do të zbatohet vetëm për zgjedhjet e këtij viti, votuesit do të mund të votojnë me letërnjoftim ose dokument udhëtimi të cilit i ka skaduar vlefshmëria 9-muaj para datës së zgjedhjeve.

Në zgjedhjet presidenciale nesër do të mund të votojnë shtetasit të cilëve dokumentet personale të cilëve u ka skaduar afati prej datës 24 korrik 2023 deri më 24 prill për çfarëdo arsye, sipas ligjit apo afatit të vlefshmërisë.

Kjo dispozitë e Kodit Zgjedhor është pjesë përbërëse e Udhëzimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për mënyrën e përcaktimit të identitetit të zgjedhësve.

E njëjta dispozitë do të zbatohet edhe për zgjedhjet parlamentare, pasi do të mund të votojnë shtetasit të cilëve u ka skaduar dokumenti personal për çfarëdo arsye, në bazë të ligjit ose për shkak të periudhës së vlefshmërisë nga data 8 gusht 2023 deri në ditën e zgjedhjeve, 8 maj.

Më 7 mars, në kuadër të seancës së 147-të, Kuvendi miratoi me procedurë të shkurtuar pa diskutim ndryshimet dhe shtesat në Kodin Zgjedhor. Siç shpjeguan propozuesit, qëllimi i këtyre ndryshimeve ishte përpunimi i kuadrit ligjor ekzistues dhe përshtatja e dispozitave të zgjidhjes ligjore ekzistuese në drejtim të një procesi zgjedhor gjithëpërfshirës për të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *