ISHP: 12 fëmijë janë helmuar në një çerdhe në Berovë

Autoritetet shëndetësore në Maqedoni janë në lëvizje të shpejtë pas raportimit të një epidemie të Salmonelës në Berovë, si dhe rastit të helmit nga ushqimi në një dyqan sanduiçësh në Strumicë.

Në Berovë, 12 fëmijë janë konfirmuar të sëmurë me Salmonelozë, sipas raporteve të Qendrës së Shëndetit Publik. Pas hetimit epidemiologjik, autoritetet kanë rekomanduar masat e nevojshme për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve, përfshirë ruajtjen dhe përgatitjen e sigurt të ushqimit, si dhe ruajtjen e higjienës personale.Në Strumicë, Instituti i Shëndetit Publik ka raportuar tre raste të sëmundjeve gastrointestinale në një dyqan sanduiçësh. Pas një hetimi epidemiologjik, autoritetet kanë ndërmarrë masa të menjëhershme për të siguruar ruajtjen dhe përgatitjen e sigurt të ushqimit në ambientet komerciale, duke kryer dezinfektim të jashtëzakonshëm dhe inspektime sanitarë.Inspektorati Shtetëror Sanitar Shëndetësor është përfshirë në hetimet e dy rasteve dhe është duke bashkëpunuar ngushtë me autoritetet shëndetësore për të identifikuar burimin dhe për të ndërmarrë masat e nevojshme për parandalimin e përhapjes së sëmundjeve infektive në të dy qytete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *