Despotovski: LSDM-së i duhet lider, jo treg

Në interes të sigurimit të procedurës transparente për zgjedhjen e kryetarit të LSDM-së, te Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të partisë dorëzova një propozim për plotësimin e dokumenteve gjatë kandidimit, informon Jovan Despotovski, anëtar i LSDM-së dhe drejtor aktual i Drejtorisë së ZZHIT.
“Me deklaratën e propozuar, secili nga kandidatët merr përsipër që në rast se nuk zgjidhet kryetar i LSDM-së, të mos pranojë asnjë post tjetër partiak në nivel qendror apo lokal. Mospranimi vlen edhe për pozitat në institucionet ku partia i emëron anëtarët e saj”, thekson Despotovski.
Ai thekson se pjesëmarrja në garën për kryetar të LSDM-së nuk duhet parë si një shans për të fituar kapital, i cili më pas do të “tregtohet” për një pozitë më të mirë në parti.
“Me këtë nismë çdo kandidat do të heqë dorë paraprakisht nga përdorimi i mbështetjes së marrë, d.m.th. kapitalin në tregtim dhe do ta vendosë të gjithë, pra do ta kthejë në dispozicion të plotë të partisë. Me këtë nismë kontribuojmë në kthimin e besimit të anëtarëve tanë në procesin zgjedhor dhe sigurojmë që fokusi të jetë në programet e kandidatëve dhe konceptin e punës”, thotë Despotovski.
Sipas tij, kryetari i LSDM-së duhet të jetë përgjegjës para anëtarëve dhe jo ndaj strukturave dhe grupeve të ndryshme lobuese. Ekipi i partisë duhet të ngrihet vertikalisht nga anëtarët sepse çdo garë brenda partisë do të thotë sukses dhe ngjitje në një shkallë, jo kalim në një rrugë horizontale.
“U bëjmë thirrje të gjithë kandidatëve për kryetar që të tregojnë përkushtimin e tyre për lojë të ndershme dhe integritet duke nënshkruar këtë deklaratë. Duke marrë këtë zotim, kandidatët do të demonstrojnë se i japin përparësi asaj që është në interesin më të mirë të njerëzve, anëtarëve tanë dhe shtetit mbi përfitimin personal, duke vendosur një shembull të fuqishëm të udhëheqjes etike. Kjo nismë nuk është vetëm premtim për lojë të ndershme, është përkushtim ndaj vlerave të socialdemokracisë për të cilat unë jam anëtar i LSDM-së”, thekson Despotovski.
Besoj, shton ai, se vetëm me veprime të tilla konkrete dhe të sinqerta do të tregojmë se e kemi kuptuar vërtet mesazhin dhe mund ta reformojmë partinë tonë dhe të vendosim një standard të ri për sjelljen politike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *