Bytyqi: Një vit e gjysmë punuam në planin e rritjes, të ndërmarrim të gjitha proceset reformuese

Zëvendëskryeministri Fatmir Bytyqi, në një intervistë, sqaroi se pavarësisht kundërshtimit të disa palëve politike ndaj Bashkimit Evropian, ata pritet të presin një miliard euro nga BE. Ai theksoi se plani për të arritur këtë financim ka qenë i gjatë dhe i përgatitur mirë. Përveç kësaj, ai vuri në dukje se këto fonde do të shkonin për të përmirësuar cilësinë e jetës së qytetarëve brenda vendit.

“Ne do të marrim përsipër të kryejmë procese reformash që do të nënkuptojnë përmirësimin e shërbimeve, rritjen e konkurrencës së sektorit privat, përmirësimin e infrastrukturës, përmirësimin e mundësive energjetike etj. Jam i lumtur që përfundimi përfundimtar i kësaj është se gjithçka lidhet me agjendën e reformës”, theksoi Bytyqi.

Ai shtoi se agjenda e reformave përfshin një standard evropian përpara se të anëtarësohej në BE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *