Angellovska-Bezhoska: Politikat për përfshirje më të madhe financiare të grave janë të nevojshme për të përshpejtuar rritjen ekonomike

Guvernatorja e Bankës Kombëtare, Anita Angellovska-Bezhoska, në një panel diskutimi në Universitetin e Tetovës, theksoi rëndësinë e politikave për përfshirje më të madhe financiare të grave për të përshpejtuar rritjen ekonomike. Ngjarja u organizua nga Fakulteti Ekonomik, me pjesëmarrjen e figurave kyçe në sektorin financiar dhe akademik.
Angellovska-Bezhoska, duke iu referuar të dhënave nga “Barometri i Sipërmarrjes Femërore”, vuri në dukje se një përqindje e madhe e grave sipërmarrëse besojnë se aksesi në financa në kushte më të favorshme është jetik për bizneset e tyre. Ajo gjithashtu nxori në pah dominimin e meshkujve në përdorimin e kredive dhe llogarive bankare, duke shprehur nevojën për masa konkrete për të adresuar këtë çështje.
Në të njëjtën linjë, guvernatorja zbuloi një pilot projekt të mbështetur nga Banka Evropiane për Rindërtimi dhe Zhvillimi (BERZH), i cili synon të rrisë përfshirjen financiare të grave përmes zhvillimit të aftësive dhe qasjes në burimet financiare. Ky projekt pritet të ndikojë pozitivisht në hapjen e bizneseve të reja dhe vendeve të punës për gratë.
Gjatë vizitës së saj në universitet, u nënshkrua një memorandum për bashkëpunim mes Bankës Popullore dhe Fakultetit Ekonomik. Memorandumi përfshin bashkëpunimin në konferenca kërkimore-shkencore dhe avancimin e programeve të studimit që mbështesin politikën monetare dhe makroekonomike dhe sistemin bankar.
Ky angazhim vjen si një pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të mbështetur rolin e gruas në sektorin financiar dhe sipërmarrjen, duke synuar të ndikojë në një ekonomi më të gjithëpërfshirë dhe të balancuar gjinore.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *